Header content swe

WebSupport är en Whois ICANN ackrediterad registrar!

 Vad är WHOIS?

WHOIS är ett verktyg som vanligen används för att slå upp registrerad information om innehavare av domännamn. Information som enkelt går att få via WHOIS är till exempel när en viss domän registrerades och vilken registrar den ligger under. Testa gärna funktionen i sökrutan ovan!

Tidigare var WHOIS betydligt mer ”tillåtande” och det gick att söka på till exempel en viss individs namn och direkt få upp alla domäner som denne var förknippad med. Men utifrån en integritetssynpunkt, och på grund av att systemet missbrukades av spammare, är sådana uppgifter inte längre lika lättillgängliga. I samband med införandet av GDPR har reglerna kring lagring och offentliggörande av personuppgifter blivit ännu strängare och det har lett till att europeiska registrarer (som WebSupport) helt enkelt endast lagrar en minimal mängd information om våra domänkunder, och aldrig mer än vi behöver för att att säkerställa administrationen och den tekniska driften.

På grund av GDPR lämnar vi givetvis aldrig heller ut någon information till tredje part. Till exempel har rättighetsorganisationer försökt komma runt GDPR genom att begära ut “Admin/Tech”-kontakterna för en domän, vilket många registrarer har satt samma som ”Registrant”-kontakten (vilket är vad vi och de allra flesta andra har gjort under alla år).

Om WebSupport idag blir kontaktade av en rättighetsorganisation meddelar vi kort och gott innehavaren istället för att låta rättighetsorganisationen bara ta uppgifterna direkt från WHOIS. Men innehavaren har ingen skyldighet att varken svara eller agera på det som står i meddelandet. Vi lämnar alltså inte ut några uppgifter då det skulle strida mot GDPR.

Det enda vi i dag lämnar ut är en backup till ett företag som heter Iron Mountain. Denna backup kan bara vi själva och ICANN se, då det bara är vi som har tillgång till nycklarna som datan krypteras med. Denna data används endast utfall WebSupport skulle gå i konkurs eller liknande, med andra ord befinner oss på obestånd och inte längre kan förvalta våra kunders domäner. Det är alltså en trygghet så att en annan registrar vid behov kan ta över driften. Däremot får inte heller ICANN fritt gå in och kolla uppgifter i backupen.

Här kan du läsa mycket mer om WHOIS historia och hur verktyget fungerar.

 

Läs mer om WebSupport här